สุขภาพ » คึ่นช่ายผักสารพัดประโยชน์ แนะนำให้กินบ่อยๆ

คึ่นช่ายผักสารพัดประโยชน์ แนะนำให้กินบ่อยๆ

3 March 2017
929   0

หลายต่อหลายคนมักมองข้ามของหาทานง่าย ใกล้ตัว และมีประโยชน์อย่าง ผักขึ้นฉ่าย นี้กัน อาจเพราะยังไม่รู้ถึงประโยชน์

00

คื่นช่าย ผักเล็กๆแต่ประโยชน์ไม่เล็กเลยทีเดียว คื่นช่ายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างไรบ้าง

1. ลดปริมาณการสร้างอสุจิ และลดอัตราการตั้งท้อง จาก การวิจัยพบว่า ต้นคึ่นช่ายและเมล็ดคึ่นช่าย มีฤทธิ์ลดปริมาณเชื้ออสุจิในสัตว์ทดลองตัวผู้ และลดอัตราการตั้งท้องของสัตว์ตัวเมีย ได้มีการทดลองในคนโดยให้ชายไทย 7 คน รับประทานคึ่นช่ายในรูปอาหาร คนละ 85กรัม/วัน พบว่าจำนวนอสุจิลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 1 – 2 สัปดาห์ ในเวลาต่อๆ มาจำนวนอสุจิจะลดลงอีกเล็กน้อย และจะคงที่ในระดับหนึ่ง หลังจากหยุดรับประทาน 5 – 8 สัปดาห์ พบว่ามี 4 คนกลับคืนสู่สภาพปกติ อีก 3คน ยังคงมีจำนวนอสุจิต่ำกว่าเมื่อก่อนรับประทานคึ่นช่าย ฤทธิ์ในการคุมกำเนิดน่าจะเป็นฤทธิ์ในการลดอัตราการตั้งท้องในสั ตว์ตัวเมีย สำหรับฤทธิ์การลดจำนวนอสุจินั้น อาจจะไม่พอเพียงที่จะคุมกำเนิด ได้

2. ลดความดันโลหิต การวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า น้ำต้มคึ่นช่าย สามารถลดความดันโลหิตได้ภายใน 1 ชั่วโมง และฤทธิ์อยู่ได้นานกว่า 5 ชั่วโมง

3. ช่วยขับลม ขับปัสสาวะ น้ำมันหอมระเหยในลำต้นและใบ มีฤทธิ์ช่วยขับลมในกระเพาะและลำไส้ ทำให้หายจุกเสียด

ที่มา… คู่หูเดินทาง